اخرین محصولات ثبت شده

پاورپوینت گوش بدهیم و بنویسیم درس 4 نگارش هشتم

پاورپوینت گوش بدهیم و بنویسیم درس 4 نگارش هشتم

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ببینیم و بنویسیم درس 3 نگارش هشتم

پاورپوینت ببینیم و بنویسیم درس 3 نگارش هشتم

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپو ینت،بازاریابی به سبک شرکت فیلیپس با رویکردنوآوری وارزش آفرینی مستمر

شرکت چندملیتی فیلیپس(Philips) یکی از شرکتهای پیشرو در صنعت ۴٫۰ (Industry 4.0) است. شرکتی که پیدایش انقلاب صنعتی چهارم و تحول دیجیتال در صنایع را باور کرده است و سعی دارد تا در این بازار ارزشمند سهم قابل توجهی را به دست آورد

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت،کارآفرینی درورزش، رمز موفقیت کارآفرینان اجتماعی دربازارهای جهانی

کارآفرینی در ورزش شامل کارآفرینانی می‌شود که از فرصت‌های حاصل از شبکه‌هایشان استفاده می‌کنند و با شناسایی حوزه‌هایی که می‌توانند در آن‌ها موثر باشند،

قیمت : 28,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت افکار و گفتارمان را بنویسیم درس 2 نگارش هشتم

پاورپوینت افکار و گفتارمان را بنویسیم درس 2 نگارش هشتم

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پس از تفکر و طراحی نقشه ذهنی بنویسیم درس 1 نگارش هشتم

پاورپوینت پس از تفکر و طراحی نقشه ذهنی بنویسیم درس 1 نگارش هشتم

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اسلاید آموزشی پاورپوینت شادی تفکر و سبک زندگی پایه هشتم

پاورپوینت شادی تفکر و سبک زندگی پایه هشتم

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اسلاید آموزشی پاورپوینت اثر تفکر و سبک زندگی پایه هشتم

پاورپوینت اثر تفکر و سبک زندگی پایه هشتم

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اسلاید آموزشی پاورپوینت آن پسرک انار ندارد تفکر و سبک زندگی هشتم

پاورپوینت آن پسرک انار ندارد تفکر و سبک زندگی هشتم

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اسلاید آموزشی پاورپوینت تخیل تفکر و سبک زندگی پایه هشتم

پاورپوینت تخیل تفکر و سبک زندگی پایه هشتم

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اسلاید آموزشی پاورپوینت پدر و پسر اولیه تفکر و سبک زندگی پایه هشتم

پاورپوینت پدر و پسر اولیه تفکر و سبک زندگی پایه هشتم

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اسلاید آموزشی پاورپوینت خط کشی درس تفکر و سبک زندگی پایه هشتم

پاورپوینت خط کشی درس تفکر و سبک زندگی پایه هشتم

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل