اخرین محصولات ثبت شده

پاورپوینت درباره کنترل و پیشگیری از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

پاورپوینت درباره کنترل و پیشگیری از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ایدز چیست؟

پاورپوینت ایدز چیست؟

قیمت : 12,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت انگیزش در سازمان

پاورپوینت انگیزش در سازمان

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت انسان آزاد و انتخابگر

پاورپوینت انسان آزاد و انتخابگر

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اموزش مجازی جلوه ای از انقلاب علمی سوم

پاورپوینت اموزش مجازی جلوه ای از انقلاب علمی سوم

قیمت : 12,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت امار

پاورپوینت امار

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره برنامه ریزی تحصیلی

پاورپوینت درباره برنامه ریزی تحصیلی

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره هوش مصنوعي ، ادامه فصل دهم، استنتاج در منطق رتبه اول

پاورپوینت درباره هوش مصنوعي ، ادامه فصل دهم، استنتاج در منطق رتبه اول

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره هوش مصنوعي ،فصل دهم،منطق مرتبه اول

پاورپوینت درباره هوش مصنوعي ،فصل دهم،منطق مرتبه اول

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره تب خونریزی دهنده کریمه کنگو

پاورپوینت درباره تب خونریزی دهنده کریمه کنگو

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره تب مالت((brucellosis))

پاورپوینت درباره تب مالت((brucellosis))

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره بیمه اشخاص

پاورپوینت درباره بیمه اشخاص

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل