دانلود طرح درس روزانه ﺩﻭستی مطالعات اجتماعی سوم

دسته بندي : تحقیق » طرح درس


دانلود طرح درس روزانه ﺩﻭستی

فرمت: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 2

قسمتی از متن:


اهداف کلی
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﺗﺪﺭﻳﺲ ﺩﺭﺱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ :
-1 . ﻧﺎﻡ ﻳﻜﻲ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﻳﻚ ﻭﺭﻕ ﻛﺎﻏﺬ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ﻭ ﻋﻠﺖ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻨﻴﺪ )رفتاری)
-2 . ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖگ ﻓﺼﻠﻲ(رفتاری)
3-ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻳﻚ ﺩﻭﺳﺖ ﺧﻮﺏ ﺭﺍ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﻨﻴﺪ ) .ﺣﻴﻄﻪ ﻱ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ -
4- ( ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻫﻨﺪ )ﺣﻴﻄﻪ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ
-5 ( ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ -ﺩﻭﺳﺘﻲ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ )ﺣﻴﻄﻪ ﻱ ﺷﻨﺎﺧتی
( ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ )ﺣﻴﻄﻪ ﻱ ﻋﺎﻃﻔﻲ

اهداف رفتاری
ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﭘﺮﺳﺶ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ – ﺑﺤﺚ ﻭ ﮔﻔﺘﮕﻮ – ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻭﻫﻲ – )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻬﺎ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ – - ﺑﺎﺭﺵ ﻣﻐﺰﻱ ﻗﺼﻪ ﮔﻮﻳﻲ -( it ( )ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ الگوها و روشهای تدریس

و...
دسته بندی: تحقیق » طرح درس

تعداد مشاهده: 73 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 2

حجم فایل:16 کیلوبایت

 قیمت: 5,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: