فایل های دسته بندی فنی مهندسی - صفحه 1

پاورپوینت درباره هوش مصنوعي ، ادامه فصل دهم، استنتاج در منطق رتبه اول

پاورپوینت درباره هوش مصنوعي ، ادامه فصل دهم، استنتاج در منطق رتبه اول

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره هوش مصنوعي ،فصل دهم،منطق مرتبه اول

پاورپوینت درباره هوش مصنوعي ،فصل دهم،منطق مرتبه اول

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره آشنایی با سيگنالهاي زمان گسسته

پاورپوینت درباره آشنایی با سيگنالهاي زمان گسسته

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره ابزارهاي معماري سازماني

پاورپوینت درباره ابزارهاي معماري سازماني

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره متدولوژي‌هاي توسعه معماري سازماني

پاورپوینت درباره متدولوژي‌هاي توسعه معماري سازماني

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره معرفي چارچوب‌هاي معماري سازماني

پاورپوینت درباره معرفي چارچوب‌هاي معماري سازماني

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره دستور های محاسباتی Arithmetic statements

پاورپوینت درباره دستور های محاسباتی Arithmetic statements

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره طرح ریزی واحد های صنعتی

پاورپوینت درباره طرح ریزی واحد های صنعتی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره مدارهای منطقی فصل چهارم و پنجم - مدارهاي منطقي تركيبي ماجولي

پاورپوینت درباره مدارهای منطقی فصل چهارم و پنجم - مدارهاي منطقي تركيبي ماجولي

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی