فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

پاورپوینت ارزیابی سریع کارخانه

پاورپوینت ارزیابی سریع کارخانه

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ارزیابی ریسک

پاورپوینت ارزیابی ریسک

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ارزیابی آنتولوژی چیست؟

پاورپوینت ارزیابی آنتولوژی چیست؟

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ارزیابی ارگونومیکی پوسچر به روش او دبلیو ای اس

پاورپوینت ارزیابی ارگونومیکی پوسچر به روش او دبلیو ای اس

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ارزیابی 360 درجه چیست؟

پاورپوینت ارزیابی 360 درجه چیست؟

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ارزشیابی عملکرد کارکنان چیست؟

پاورپوینت ارزشیابی عملکرد کارکنان چیست؟

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ارزشیابی عملکرد کارکنان

پاورپوینت ارزشیابی عملکرد کارکنان

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ارزش های محوری در نظام تامین منابع انسانی

پاورپوینت ارزش های محوری در نظام تامین منابع انسانی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ارزش کسب شده

پاورپوینت ارزش کسب شده

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی