فایل های دسته بندی صنایع - صفحه 1

پاورپوینت HAZOP چیست؟

تعريف رسمي HAZOP عبارتست از « بكارگيري روشي رسمي و سيستماتيك بر روي مقاصد طراحي و عملياتي پروژه موجود و در حال كار يا در فاز طراحي، به منظور استخراج انحرافات محتمل از شرايط طراحي و عملياتي واحد و بررسي و تحليل عواقب مخاطرات يا شرايط بر هم زننده شرايط عملياتي مطلوب و در صورت نياز ارائه پيشنهاداتي برا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت آشنایی با نظریه مجموعه‌های فازی

دانلود پاورپوینت آشنایی با نظریه مجموعه‌های فازی

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مطالعه اندازه های نظام سلامت

مطالعه اندازه های نظام سلامت

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت هماتولوژی

دانلود پاورپوینت هماتولوژی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت تجزیه تحلیل نوشابه

دانلود پاورپوینت تجزیه تحلیل نوشابه

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت بیماری های ناشی از مواد غذایی

دانلود پاورپوینت بیماری های ناشی از مواد غذایی

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت بهداشت زباله

دانلود پاورپوینت بهداشت زباله

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت بهداشت حرفه ای در کارگاه های قالیبافی

دانلود پاورپوینت بهداشت حرفه ای در کارگاه های قالیبافی

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت اصول نگهداری مواد غذایی

دانلود پاورپوینت اصول نگهداری مواد غذایی

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6قبلی · بعدی