فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

دانلود پاورپوینت مفاهیم سیستم های اطلاعاتی مدیریت

دانلود پاورپوینت مفاهیم سیستم های اطلاعاتی مدیریت

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مفاهیم خانواده

دانلود پاورپوینت مفاهیم خانواده

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مفاهیم آینده اندیشی

دانلود پاورپوینت مفاهیم آینده اندیشی

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مفاهیم استراتژی

دانلود پاورپوینت مفاهیم استراتژی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مشارکت کارکنان در سازمان

دانلود پاورپوینت مشارکت کارکنان در سازمان

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مزایا و معایب مدیریت مشارکتی

دانلود پاورپوینت مزایا و معایب مدیریت مشارکتی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مراحل رشد کودکان

دانلود پاورپوینت مراحل رشد کودکان

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مدل سرآمدي EFQM

دانلود پاورپوینت مدل سرآمدي EFQM

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مدل سازی کسب و کار

دانلود پاورپوینت مدل سازی کسب و کار

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی