فایل های دسته بندی حقوق - صفحه 1

حقوق مدنی ایران

قانون مدنی مجموعه‌ای از مواد قانونی است که اساسی‌ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می‌کنند. مهمترین مسائلی که در قانون مدنی هر کشور به آنها پرداخته می‌شود، عبارتند از: احوال شخصیه اعم از اهلیت و وضعیت، قراردادها و عق...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق عقد صلح

تحقیق عقد صلح

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اعاده حیثیت

اعاده حیثیت یا بازگردانش آبرو عبارت است از جبران تمامی ضرر و زیان‌های مادی و معنوی ناشی از هتک حیثیت افرادی که قربانی اشتباهات قضایی گردیده یا محکومیت قضایی یافته‌اند و رفتارشان در طول زمان به نحوی بوده که عدالت و انصاف اقتضای آن را دارد که آثار محکو

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق درمورد اقدامات تاميني و تربيتي در لبنان

تحقیق درمورد اقدامات تاميني و تربيتي در لبنان

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق درمورد مجلس شوراى اسلامى

تحقیق درمورد مجلس شوراى اسلامى

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق درمورد اصل قانوني بودن جرم و مجازات

تحقیق درمورد اصل قانوني بودن جرم و مجازات

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق درمورد اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

تحقیق درمورد اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق درمورد اصل برائت و آثار آن در امور كيفري

تحقیق درمورد اصل برائت و آثار آن در امور كيفري

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق درمورد آشنايي با نظام قضايي آلمان

تحقیق درمورد آشنايي با نظام قضايي آلمان

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی