فایل های دسته بندی جامعه شناسی - صفحه 8

فقر و جدايي‌ نژادي‌ در مراكز شهري‌

فقر و جدايي‌ نژادي‌ در مراكز شهري‌

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فقر و توسعه شهری

فقر و توسعه شهری

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فقر چیست؟

فقر چیست؟

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرهنگ و تعاریف ان

فرهنگ و تعاریف ان

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرهنگ نام های ايرانی

فرهنگ نام های ايرانی

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرهنگ شهروندی به چه چیزی اطلاق میشود؟

فرهنگ شهروندی به چه چیزی اطلاق میشود؟

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرار مغزها و نظريه كوچ مجازي

فرار مغزها و نظريه كوچ مجازي

قیمت : 11,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عوامل پيشرفت فرد و جامعه

عوامل پيشرفت فرد و جامعه

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

علل‌ و عوامل‌ موثر در بزهكاری‌

علل‌ و عوامل‌ موثر در بزهكاری‌

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13قبلی · بعدی