فایل های دسته بندی زبان انگلیسی - صفحه 1

نگاهی به بررسی تحولات سیاسی و جمعیتی و تأثیر آن بر توسعه شهری

نگاهی به بررسی تحولات سیاسی و جمعیتی و تأثیر آن بر توسعه شهری

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعریف مهاجرت و مفاهیم و شناخت ان

تعریف مهاجرت و مفاهیم و شناخت ان

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره WRITING SKILLS مهارت های نوشتن

پاورپوینت درباره WRITING SKILLS مهارت های نوشتن

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

راهنمای معلم درس زبان ا نگلیسی» دوره اول متوسطه « پایه هشتم مي « جس گروه -

از اهداف این درس فعالیتهایی است که در طول زندگی روزمره انجام میشود. دانشآموز باید اوقات روز )صبح، بعد از ظهر، شب( و روزهای هفته را بیاموزد.آموزش روزهای هفته در قالب جدولی خاص انجام میشود. همچنین برای آموزش اوقات روز می توان از شکل صفحه 20 کتاب استفاده کرد.

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نحوه صحیح مطالعه اصولی و مرور مطالب خوانده شده،در یاد گیری زبان انگلیسی

روش صحیح مطالعه و مرور مطالب ،در یاد گیری زبان انگلیسی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل