فایل های دسته بندی علم اجتماعی - صفحه 1

آسیب های اجتماعی

آسیب شناسی اجتماعی Social-Pathology مفهوم جدیدی است که از علوم زیستی گرفته شده و مبتنی بر تشابهی است که دانشمندان بین بیماری های عضوی و آسیب های اجتماعی (کجرویها) قائل می شوند. واژه آسیب شناسی از دیدگاه پزشکی به فرایند ریشه یابی بیماری ها گفته می شود...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه پروپوزال رشته علوم اجتماعی گرايش جامعه شناسی

نمونه پروپوزال رشته علوم اجتماعی گرايش جامعه شناسی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه پروپوزال رشته علوم اجتماعی

نمونه پروپوزال رشته علوم اجتماعی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه پروپوزال رشته ادبیات نمایشی

نمونه پروپوزال رشته ادبیات نمایشی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه پروپوزال رشته علوم ارتباطات اجتماعی

نمونه پروپوزال رشته علوم ارتباطات اجتماعی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه پروپوزال رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری

نمونه پروپوزال رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال در مورد ارتباط سبک زندگی و مدیریت بدن

پروپوزال در مورد ارتباط سبک زندگی و مدیریت بدن

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال در مورد رابطه بین دل‌ بستگی سازمانی و رضایت شغلی

پروپوزال در مورد رابطه بین دل‌ بستگی سازمانی و رضایت شغلی

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه پروپوزال رشته تبلیغ و ارتباطات فرهنگی

نمونه پروپوزال رشته تبلیغ و ارتباطات فرهنگی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی