فایل های دسته بندی عمومی و متفرقه - صفحه 1

دانلود نمونه پروپوزال رشته اقتصاد

دانلود نمونه پروپوزال رشته اقتصاد

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت گفتمان مالی سازی در حسابداری ایران

پاورپوینت گفتمان مالی سازی در حسابداری ایران - بنام خدا گفتمان مالی-سازی در حسابداری ایران پیش گفتار جریان رایج اثبات-گرا/توصیفی/تجربی در مقاب...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت یادگیری تسلط یاب

پاورپوینت یادگیری تسلط یاب - بنام خدا ياد گيري تسلط ياب آماده سازي درس: تعيين اهداف درس تعيين رابطه بين محتوا ي درس با آموخته هاي پيشين تعيي...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت گمرک و ترخیص کالا و خدمات

پاورپوینت گمرک و ترخیص کالا و خدمات - بنام خدا گمرک و ترخیص کالا و خدمات مقدمه بحث پیرامون بازرگانی خارجی و مبادلات بین المللی فارغ از مسائل گ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت گزارشگری مالی نوین در بخش عمومی

پاورپوینت گزارشگری مالی نوین در بخش عمومی - بنام خدا گزارشگری مالی نوین در بخش عمومی مبنای حسابداری گزارشگری مالی بر مبنای تعهدی ونقدی هرکدام ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره بردار ي

پاورپوینت گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره بردار ي - بنام خدا 1 /12 2 /12 گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره برد...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت گزارشگري بر حسب قسمتهاي مختلف

پاورپوینت گزارشگري بر حسب قسمتهاي مختلف - بنام خدا 1 /25 2 /25 گزارشگري بر حسب قسمتهاي مختلف 3 /25 هدف استاندارد هدف اين استاندارد، تجويز ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت گزارشگري مالي ميان دوره اي

پاورپوینت گزارشگري مالي ميان دوره اي - بنام خدا 1 /26 2 /26 گزارشگري مالي ميان دوره اي 3 /26 هدف استاندارد هدف‌ اين‌ استاندارد تعيين‌ حداق...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت گرامر زبان تخصصی

پاورپوینت گرامر زبان تخصصی - بنام خدا گرامر زبان تخصصی اشاره گرهاي انتقالی (Transitional Markers) این اشاره گرها جانشین یا معادلی براي کلمه...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی