فایل های دسته بندی استخدامی - صفحه 1

موضوعات مهم در گزینش آزمون های استخدامی

مجموعه کامل نکات و موضوعات مهم جهت قبولی در مصاحبه و گزینش آزمون های استخدامی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

منابع دروس عمومی آزمون های استخدامی

معرفی و طبقه بندی منابع مورد نیاز جهت دروس عمومی آزمون های استخدامی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارنامه داوطلبان آزمون استخدامی فراگیر پنجم سال 97

تعدادی از کارنامه های داوطلبان آزمون استخدامی فراگیر پنجم دستگاه های اجرایی در سال 97

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات عمومی پنجمین آزمون فراگیر استخدامی

مجموعه کامل سوالات عمومی پنجمین آزمون فراگیر استخدامی دستگاه های اجرایی سال 1397

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل