فایل های دسته بندی دانش آموزی - صفحه 1

پاورپوینت جنگ تحمیلی و دفاع مقدس درس 12 تاریخ 3 دوازدهم انسانی

پاورپوینت جنگ تحمیلی و دفاع مقدس درس 12 تاریخ 3 دوازدهم انسانی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی درس 11 تاریخ 3 دوازدهم انسانی

پاورپوینت استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی درس 11 تاریخ 3 دوازدهم انسانی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت انقلاب اسلامی درس 10 تاریخ 3 دوازدهم انسانی

دانلود پاورپوینت انقلاب اسلامی درس 10 تاریخ 3 دوازدهم انسانی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران درس 9 تاریخ 3 دوازدهم انسانی

پاورپوینت نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران درس 9 تاریخ 3 دوازدهم انسانی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن درس 8 تاریخ 3 دوازدهم انسانی

پاورپوینت جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن درس 8 تاریخ 3 دوازدهم انسانی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت ايران در دوره حكومت رضاشاه درس 7 تاریخ 3 دوازدهم انسانی

دانلود پاورپوینت ايران در دوره حكومت رضاشاه درس 7 تاریخ 3 دوازدهم انسانی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت مخاطرات طبیعی درس 6 جغرافیا 3 کاربردی دوازدهم

پاورپوینت مدیریت مخاطرات طبیعی درس 6 جغرافیا 3 کاربردی دوازدهم

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ویژگی ها و انواع مخاطرات طبیعی درس 5 جغرافیا 3 کاربردی دوازدهم

پاورپوینت ویژگی ها و انواع مخاطرات طبیعی درس 5 جغرافیا 3 کاربردی دوازدهم

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت حمل و نقل درس 4 جغرافیا 3 کاربردی دوازدهم

پاورپوینت مدیریت حمل و نقل درس 4 جغرافیا 3 کاربردی دوازدهم

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی