فایل های دسته بندی مبانی نظری و پیشینه تحقیق - صفحه 1

مختصری بر شعر مثنوی معنوی مولانا

مختصری بر شعر مثنوی معنوی مولانا

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مهارت های مطالعه برای دانش آموزان و دانشجویان

موفقیت در تحصیل بیش از آنکه به میزان معلومات بستگی داشته باشد، به چگونگی استفاده از تکنیک ها و مهارت های تحصیلی وابسته است. کارشناسان یادگیری معتقدند که عوامل موفقیت در تحصیل به سه عامل زیر وابسته است: 1- قابلیت ها و توانایی های فردی 20 % 2- اطلا...

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه سرمایه گذاری

مبانی نظری و پیشینه سرمایه گذاری

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیقی در مبانی نظري هوش عاطفی

تحقیقی در مبانی نظري هوش عاطفی جهت استفاده در مرور ادبیات تحقیق پایان نامه

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری وپیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد،مدل های ارزیابی عملکرد، معرفي مدل كارت امتيازي متوازن

مبانی نظری وپیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد،مدل های ارزیابی عملکرد، معرفي مدل كارت امتيازي متوازن

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی وعملکرد سازمانی

مبانی نظری پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی وعملکرد سازمانی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل