فایل های دسته بندی طرح درس - صفحه 1

شیوه زندگی

شیوه زندگی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح درس خورشید پشت ابر هدیه های آسمان پنجم ابتدایی

دانلود طرح درس خورشید پشت ابر هدیه های آسمان پنجم ابتدایی

قیمت : 4,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح درس کوچک های بزرگ هدیه های آسمان پنجم ابتدایی

دانلود طرح درس کوچک های بزرگ هدیه های آسمان پنجم ابتدایی

قیمت : 4,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح سالانه علوم تجربی پایه پنجم

طرح سالانه علوم تجربی پایه پنجم - ‏ برنامه ریزی سالانه بررسی کتاب درسی علوم تجربی پایه ششم در سال تحصیلی 9‏6‏- 139‏5 ‏گستره زمانی : اول مهر تا پ...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس سالانه تربیت بدنی ورزش پایه اول ابتدایی

طرح درس سالانه تربیت بدنی ورزش پایه اول ابتدایی - 2 ‏در‏س: ‏ورزش‏ ‏پا‏یه: ‏اول ابتدایی‏ ‏دبستان‏: ‏سال تحصیلی‏:‏ ‏97-96‏ ‏کاری از: ‏محمدرضا گلست...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس سالانه هنر دوم ابتدایی

طرح درس سالانه هنر دوم ابتدایی - @teacher_1 ‏**مهر** ‏ايام هفته ‏تاريخ ‏عنوان فعاليتهاي هنري ‏ابزار و موارد مورد نياز ‏چهارشنبه ‏1/7/1388 ‏نقاشي...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس مهارت های نوشتاری نهم

طرح درس مهارت های نوشتاری نهم - نختتناتاالال كاري از گروه زبان و ادب فارسي دفتر تاليف كتاب هاي درسي تابستان 1394 نمايه ي ساختاري و محتوايي ...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس روزانه فارسی پایه چهارم ابتدایی

طرح درس روزانه فارسی پایه چهارم ابتدایی - ‏مشخصات کلی ‏نام درس: ‏فارسی‏ ‏ ‏ ‏موضوع درس:‏پرسشگری‏ ‏ ‏ ‏مقطع:‏ ‏ابتدایی ‏پایه:‏چهارم‏ ‏جنسیت:‏دخت...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس هدیه آسمانی پایه ششم ابتدایی

طرح درس هدیه آسمانی پایه ششم ابتدایی - ‏مشخصات کلی ‏عنوان کتاب: هدیه های آسمان‏ی‏ زمان: 45 دقیقه تعداد فراگیران:16 ‏ ‏ تاریخ: ‏پایه تحصیلی:ششم ...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6قبلی · بعدی