لیست فایل ها - صفحه 1

پاورپوینت درباره کنترل و پیشگیری از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

پاورپوینت درباره کنترل و پیشگیری از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ایدز چیست؟

پاورپوینت ایدز چیست؟

قیمت : 12,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت انگیزش در سازمان

پاورپوینت انگیزش در سازمان

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت انسان آزاد و انتخابگر

پاورپوینت انسان آزاد و انتخابگر

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اموزش مجازی جلوه ای از انقلاب علمی سوم

پاورپوینت اموزش مجازی جلوه ای از انقلاب علمی سوم

قیمت : 12,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت امار

پاورپوینت امار

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره برنامه ریزی تحصیلی

پاورپوینت درباره برنامه ریزی تحصیلی

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره هوش مصنوعي ، ادامه فصل دهم، استنتاج در منطق رتبه اول

پاورپوینت درباره هوش مصنوعي ، ادامه فصل دهم، استنتاج در منطق رتبه اول

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره هوش مصنوعي ،فصل دهم،منطق مرتبه اول

پاورپوینت درباره هوش مصنوعي ،فصل دهم،منطق مرتبه اول

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی