لیست فایل ها - صفحه 1

پاورپوینت ارزشیابی عملکرد کارکنان چیست؟

پاورپوینت ارزشیابی عملکرد کارکنان

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار جهت ارزیابی عملکرد شرکتها

پاورپوینت ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار جهت ارزیابی عملکرد شرکتها

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ارزش افزوده اقتصادی

پاورپوینت ارزش افزوده اقتصادی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ارزش اطلاعات حسابداري براي سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان

پاورپوینت ارزش اطلاعات حسابداري براي سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ناقلین مهم در بهداشت محیط ونحوه کنترل آنها

پاورپوینت ناقلین مهم در بهداشت محیط ونحوه کنترل آنها

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مروری بر تغییرات عمده در احیاء قلبی و ریوی پیشرفته

پاورپوینت مروری بر تغییرات عمده در احیاء قلبی و ریوی پیشرفته

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مراقبت از بيماري انفلوانزا

پاورپوینت مراقبت از بيماري انفلوانزا

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کنترل و پیشگیری مننژیت مننگوكوكي

پاورپوینت کنترل و پیشگیری مننژیت مننگوكوكي

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کنترل کيفی در سيتولوژی سرويکوواژينال

پاورپوینت کنترل کيفی در سيتولوژی سرويکوواژينال

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی