فایل های دسته بندی اقدام پژوهی - صفحه 5

اقدام پژوهی چگونگی آشنایی دانش آموزان به کارآفرینی

اقدام پژوهی چگونگی آشنایی دانش آموزان به کارآفرینی

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اقدام پژوهی چگونه توانستم اختلالات رفتاری یک دانش آموز را اصلاح نمایم

اقدام پژوهی چگونه توانستم اختلالات رفتاری یک دانش آموز را اصلاح نمایم

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اقدام پژوهی چگونه توانستم اختلال شخصیت نمایشی و نافرمانی مقابله ای دانش آموزان کلاس یازدهم را برطرف

اقدام پژوهی چگونه توانستم اختلال شخصیت نمایشی و نافرمانی مقابله ای دانش آموزان کلاس یازدهم را برطرف سازم

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اقدام پژوهی چگونه ترس یاسر از آموزگار را برطرف كردم و فعالیت او را در كلاس بیشتر كردم

اقدام پژوهی چگونه ترس یاسر از آموزگار را برطرف كردم و فعالیت او را در كلاس بیشتر كردم

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اقدام پژوهی راهکاری آموزش و تقویت املای فارسی

اقدام پژوهی راهکاری آموزش و تقویت املای فارسی

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اقدام پژوهی ایجاد نگرش مثبت در درس آمادگی دفاعی

اقدام پژوهی ایجاد نگرش مثبت در درس آمادگی دفاعی

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اقدام پژوهی چگونه می توانم اختلال بی اعتنایی مقابله ای را در دانش‌آموز کم‌توان ذهنی درمان کنم

اقدام پژوهی چگونه می توانم اختلال بی اعتنایی مقابله ای را در دانش‌آموز کم‌توان ذهنی درمان کنم

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را به تغذیه ي مناسب و صبحانه ترغیب کنم

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را به تغذیه ي مناسب و صبحانه ترغیب کنم

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اقدام پژوهی چگونه اختلال در خواندن کلاس ششم را برطرف کنیم

اقدام پژوهی چگونه اختلال در خواندن کلاس ششم را برطرف کنیم

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8قبلی · بعدی